Realizacijom projekta izgradnje kanalizacije i vodosnadbjevanja općine Čelić ostvaren je veliki napredak u ovoj djelatnosti preduzeća jer su u jedinstven sistem spojene MZ: Čelić, Ratkovići, Vražići, Velino Selo i Brnjik.
Takođe, u navedenom projektu izgrađena je vodovodna mreža u dužini 8.378,76 m., te vodozahvat „Brana“ koji je potpuno automatizovan. Na ovaj način uspjeli smo našim korisnicima omogućiti dodatne količine vode za piće.
U suradnji sa Općinom Čelić i nadležnim državnim ministarstvom, realizovan je projekat vodosnadbijevanja MZ Koraj, gdje je izgrađen potpuno novi bunar. U narednom periodu je planirana izgradnja brane radi povečanja količine vode u bunaru, te izgradnja novog potisnog voda za Koraj, jer na postojećem vodu dolazi do velikih gubitaka vode.
Kontrolu kvaliteta vode vrši Zavod za javno zdravstvo TK, dok uzorke vode uzimaju radnici JU Doma zdravlja Čelić. Na ovaj način se željelo otkloniti bilo kakva sumnja u kvalitet vode za piće. Rezultate svih izvršenih analiza vode se na nalaze u arhivi JKP i Doma zdravlja u Čeliću. Bakteriološka analiza vode se vrši jednom mjesečno ( a po potrebi i češće), dok se hemijska analiza vode vrši dva puta godišnje. U slučaju da uzorak vode bude negativan, odnosno da voda ne odgovara za piće, građani se obavještavaju putem medija, internet stanice JKP, oglasnih tabla i rukovodstva te MZ.
Takođe ćemo povećati aktivnosti na otkrivanju nelegalnih priključaka na vodovodnu mrežu.
Kupljena su dva vodomjera velikih profila, koji će se u ljetnom periodu kada se zaljevaju poljoprivredne kulture, postavljati na mjesta gdje postoji najveća mogučnost krađe vode.
Neophodno je vršiti plansko ulaganje u rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture, a prije svega u sekundarnu vodovodnu mrežu kako bi se u što većoj mjeri smanjili gubitci na mreži.
U toku 2020 godine planirana je realizacija projekta podizanja nivoa brane na izvorištu Brana u Vražićima. Takođe, prioritet je izgradnja još dva bunara.
Planiramo i realizaciju projekta izgradnje brane na rijeci Šibošnica u Vražićima ispod starog bunara, kako bi se obezbjedile dodatne količine vode za MZ Vražići i Velino Selo.