Prijava kvara
Kvar na vodovodnoj ili kanalizacionoj mreži možete prijaviti putem naše web stranice. Ukoliko ste upisali tačne podatke, naša služba će vas kontaktirati čim prije. Sva polja obavezno moraju biti popunjena.