Javno komunalno preduzeće je investiralo u izgradnju Zelene pijace u naselju Čelić, te je u tom segmentu postiglo značajan rezultat, kako u pružanju kvalitetnijih usluga građanima, tako i u povećanju ukupnih prihoda preduzeća. U narednom periodu će se izvršiti niz aktivnosti na povećanju kvaliteta usluge, odnosno izvršit će se postavljanje rashladnih uređaja namijenjenih za prodaju mliječnih proizvoda.
JKP „Čistoća“ doo svake godine potpisuje Ugovor o zakupu za zemljište na kojem se nalazi Zelena pijaca sa vlasnikom te parcele, odnosno sa ZZ „Poljopromet“.
U toku 2020 godine očekujemo da će državne institucije postrožiti uslove poslovanja na pijacama, pogotovo ako uzmemo u obzir da je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini koji predviđa registraciju „trgovca pojedinca“, potpisivanje ugovora o zakupu i sl., zbog čega može doći do smanjivanja broja prodavaca na Zelenoj pijaci u Čeliću, a samim tim doći će i do smanjenja prihoda po ovom osnovu.
Planirano je da se u toku 2020 godine nastavi sa kupoprodajom jagoda na prostoru Zelene pijace.