Kada je ova djelatnost u pitanju, svakako treba istaći da je na području općine Čelić, realizacijom Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnadbjevanja općine Čelićizgrađenakanalizaciona mreža u dužini od 7.471 m. i cjevovodna mreža za oborinske vode dužine 1.550 m. Naravno, ovim nije u potpunosti riješen problem odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, ali je učinjen ogroman korak u tom smjeru. U narednom periodu treba se raditi na dodatnom proširenju kanalizacione mreže, kao i planovima na ugradnji prečistača koji vrše prečiščavanje fekalnih voda prije njihovog ispuštanja u rijeku.
U suradnji sa općinom Čelić, JKP „Čistoća“ doo Čelić je uspjesno realizovala projekat izgradnje sekundarne kanalizacione mreže u MZ Velino Selo, sa kojim smo obuhvatili približno 60% domaćinstava ove mjesne zajednice. Plan je da se u toku 2020 godine u potpunosti riješi problematike fekalne kanalizacije u Velinu Selu čime će se u potpunosti zaštititi najveće izvorište Brana u Vražićima.
Plan je da se takođe i u ostalim mjesnim zajednicama realiziju mini projekti postavljanja prečišćaća fekalnih otpadnih voda kako bi se što kvalitetnije riješio ovaj problem.