Javno komunalno preduzeće u svojoj djelatnosti se bavi i čišćenjem i održavanjem javnih površina. U tu svrhu raspolažemo sa jednom autočistilicom za čišćenje asfaltnih površina. Za kvalitetnije i djelotvornije obavljanje ovih aktivnosti neophodno je obezbijediti odgovarajući izvor finansiranja. Za 2020. godinu potpisan je ugovor sa općinom Čelić o čišćenju lokalnih puteva na području općine Čelić od snijega i leda. Zimsko održavanje ulica i saobraćajnica obuhvata radove na čišćenju ulica i saobraćajnica od sniježnih padavina i sprečavanju stvaranja poledice na istim.
Kupljena je freza za čišćenje trotoara od snijega i leda kako bi se obezbjedilo da pješaci, a prije svega učenici mogu sigurnije koristiti pješačke staze za vrijeme sniježnih padavina.
U toku 2020 godine planirana je kupovina manjeg kamiona (Unimag) čija će prvenstvena namjena u zimskom periodu biti čišćenje manjih ulica od snijega i leda, u koje zbog svojim dimenzija ne može da uđe naš veliki kamion.
Na taj način bi zaokružili cjelokupan sistem održavanja lokalnih puteva u zimskim uslovima, te bi JKP samo moglo da vrši cjelokupan posao, za razliku od ranijeg perioda kada smo morali tražiti podizvođača.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.